روسای دانشگاه

۲۰شهریور
مشکلات امروز جامعه نتیجه عدم پیش‌بینی‌ و پیشگیری است
فرماندار قرچک:

مشکلات امروز جامعه نتیجه عدم پیش‌بینی‌ و پیشگیری است

نشست هم اندیشی فرماندار قرچک با رؤسای دانشگاه های شهرستان برگزار شد.