روسای جمهور سابق

۰۵فروردین
ممنوع‌ الخروج شدن یکی از روسای جمهور سابق

ممنوع‌ الخروج شدن یکی از روسای جمهور سابق

دادگاهی در پرو «پدرو پابلو کوچینسکی» رئیس جمهوری سابق این کشور را ممنوع الخروج کرد.