روزی

۱۶آذر
۱۶ آذر ، روزی که جوانان وطن در اعتراض به آمریکا در خون خود غلطیدند + تصاویر

۱۶ آذر ، روزی که جوانان وطن در اعتراض به آمریکا در خون خود غلطیدند + تصاویر

۱۶ آذر ماه سال ۱۳۳۲ روزی بود که دانشجویان وطن برای نشان دادن انزجار خود از مقامات آمریکایی دست به اعتراض زده و به شهادت رسیدند / خواهر شهید قندچی: هشدار! دشمن به دنبال تحمیل یک شانزده آذر ضد انقلابی و آمریکایی توسط عوامل وابسته به خود بر نظام اسلامی است