روزی عفت

۱۰تیر
هفت توصیه کلیدی امام حسن مجتبی (ع) برای طلب روزی

هفت توصیه کلیدی امام حسن مجتبی (ع) برای طلب روزی

اگر در طلب روزی عفت به خرج دادیم نترسیم که مبادا رزقمان کم شود زیرا عفت‌ مانع‌ روزى‌ نیست‌. اگر هم حرص بزنیم بر روزی مان افزوده نخواهد شد!