روزه سکوت تیم هسته‌ای ایران

۲۰آبان
نقد شریعتمداری بر روزه سکوت تیم هسته‌ای ایران

نقد شریعتمداری بر روزه سکوت تیم هسته‌ای ایران

چرا تیم هسته‌ای کشورمان با سکوت درباره محتوای مذاکرات، فرصت میدان‌داری رسانه‌ای و مدیریت افکار عمومی را دو‌دستی و سخاوتمندانه به حریف تقدیم کرده است؟!

۱۸اسفند
ایرانی‌گری شعار بهائیان است

ایرانی‌گری شعار بهائیان است

عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: هیچ وقت ایرانی بودن نباید جای اسلام را بگیرد، ایرانی گری شعاری است که بهایی ها هم می گفتند و این افتخار نیست. باید بدانیم که هیچ چیزی در عالم قابل مقایسه با اسلام نیست و همه چیز فدای اسلام است و هر چیزی در پرتو اسلام رشد می […]