روزه خورای

۱۰خرداد
روزه خواری با طعم ساندویچ سوسیس!

روزه خواری با طعم ساندویچ سوسیس!

ماه مبارک رمضان ، در شرع مقدس ، دارای قداست و جایگاه بسار بالایی است . ولیکن عده‌ای هستند که قدر و شان این ماه را مراعت نمی‌کنند.

۰۵خرداد
فردی که ۳ بار از عمد روزه‌خورای کند کشته می‌شود

فردی که ۳ بار از عمد روزه‌خورای کند کشته می‌شود

نماینده آیات عظام شبیری زنجانی و علوی گرگانی در تهران گفت: اگر فردی برای بار دوم  روزه خورای را تکرار کند دوبار تعزیر می‌شود و اگر برای بار سوم از روی عمد این کار را انجام دهد کشته خواهد شد این در صورتی است که اگر روزه خوردن را حلال بداند در همان نوبت اول کشته می‌شود