روزه اولی

۱۰خرداد
با روزه اولی‌ها چگونه برخورد کنیم؟

با روزه اولی‌ها چگونه برخورد کنیم؟

روزه اولی‌ها حال و هوای بسیار خوب و شیرینی برای عبادت و بندگی در ماه مبارک رمضان دارند، تشویق آنان برای روزه گرفتن بسیار مهم است.