روزه اولی ها

۲۱اردیبهشت
توصیه های لازم به روزه اولی ها

توصیه های لازم به روزه اولی ها

اگر شما هم از افرادی هستید که با گروه سنی که تازه به تکلیف رسیده و جزو روزه اولی ها محسوب میگردند، سر و کار دارید، با توصیه های لازم به روزه اولی ها از سایت تهران نیوز همراه باشید.

۰۹اردیبهشت
روزه اولی ها به علت گذراندن دوران رشد به توجهات بیشتری نیاز دارند

روزه اولی ها به علت گذراندن دوران رشد به توجهات بیشتری نیاز دارند

کارشناس تغذیه گفت: رعایت تنوع و تعادل در استفاده از تمامی گروه های غذایی در روزه اولی ها بسیار مهم و ضروری است؛ این عزیزان باید دریافت کافی گروه شیر و لبنیات را داشته باشند.