روزهای-پایانی-فیلم-برداری-سوء-تفاهم- تهرانیوز

۲۶آذر
در روزهای پایانی فیلم برداری سوء تفاهم

در روزهای پایانی فیلم برداری سوء تفاهم

فیلم سینمایی «سوء تفاهم» روزهای پایانی فیلمبرداری را می‌گذراند.