روزهای بیقراری

۰۹مرداد
ساخت سریال انقلابی برای دهه فجر

ساخت سریال انقلابی برای دهه فجر

معاون امور استان های صداوسیما می گوید که ۱۰ سریال به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی و همچنین آثاری درباره چهره های انقلابی در مرحله تولید، تحقیق و نگارش است.