روزنامه کیهان – 17 اردیبهشت 93

۲۰اسفند
شکایت باشگاه گیتی پسند از گوینده و تماشاگران سالن قرچک

شکایت باشگاه گیتی پسند از گوینده و تماشاگران سالن قرچک

اشگاه گیتی‌پسند اصفهان با تهیه مستندات خود و ارائه به مراجع ذی‌صلاح، از گوینده ورزشگاه قرچک و فحاشی تماشاگران حاضر در این ورزشگاه شکایت کرد.