روزنامه کیهان – 15 اردیبهشت 93

۱۹اسفند

ممنوعیت ازدواج مهمانداران زن در قطر!

شرکت هواپیمایی قطر از سیاست‌های عجیب خود در خصوص منع ازدواج و باردار شدن مهمانداران زن این خطوط هوایی دفاع کرد.