روزنامه وطن امروز – 22 اردیبهشت 93

۲۷اسفند
حماقتی که هر ساله تکرار می‌شود/ دخیل منافقین به «چهارشنبه سوری»

حماقتی که هر ساله تکرار می‌شود/ دخیل منافقین به «چهارشنبه سوری»

واقعیت اساسی که در پشت پرده اتخاذ این راهبرد از سوی منافقین نهفته این است که این فرقه شیطانی از کوچکترین وجاهت، مقبولیت و مشروعیتی در بین ملت ایران برخوردار نیست و چون فاقد سرمایه اجتماعی برای بسیج توده مردم و کشاندن آنها به صحنه است، لذا با گل آلود کردن مناسبت های اینچنینی سعی می کنند ماهی خود را صید کنند.