روزنامه وطن امروز – 17 اردیبهشت 93

۲۱اسفند
تماشاگران منصوری قرچک به هیچ کس رحم نکردند

تماشاگران منصوری قرچک به هیچ کس رحم نکردند

کشاورز، بازیکن تیم فوتسال گیتی پسند گفت: متاسفانه در بازی با منصوری قرچک بی‌احترامی و فحاشی زیادی شد. تماشاگران منصوری حتی به بازیکنانی که سال‌ها برای شهید منصوری زحمت کشیده بودند رحم نکردند.

۲۰اسفند
شکایت باشگاه گیتی پسند از گوینده و تماشاگران سالن قرچک

شکایت باشگاه گیتی پسند از گوینده و تماشاگران سالن قرچک

اشگاه گیتی‌پسند اصفهان با تهیه مستندات خود و ارائه به مراجع ذی‌صلاح، از گوینده ورزشگاه قرچک و فحاشی تماشاگران حاضر در این ورزشگاه شکایت کرد.