روزنامه هندی

۰۵خرداد

راهکار هند برای پرداخت بدهی نفتی به ایران

یک روزنامه هندی از توافق تهران و هند بر سر ساز و کاری جدید برای مبادلات مالی دو کشور خبر داد.