روزنامه های پرتیراژ

۲۲اردیبهشت
آب رفتن روزنامه‌‌های پرتیراژ

آب رفتن روزنامه‌‌های پرتیراژ

این روزها شاهد کاهش صفحات و تیراژ روزنامه‌ های پرتیراژ کشور هستیم و به دلیل تکرار روزانه آن این مهم به یک موضوع عادی برای مسئولان ذی‌ربط تبدیل شده است.