روزنامه های ورزشی

۰۳آبان
محمد نادری استقلالی شد/ اختلاف زیر پوستی در هیئت مدیره استقلال

محمد نادری استقلالی شد/ اختلاف زیر پوستی در هیئت مدیره استقلال

تصویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی امروز به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

۲۹مهر
شجاع ۲میلیارد روی قراردادش گذاشت/ فکری قدم اول را با برد برداشت

شجاع ۲میلیارد روی قراردادش گذاشت/ فکری قدم اول را با برد برداشت

تصویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی امروز به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

۲۸مهر
شجاع ماند، بشار هم می‌آید/ موج دوم کرونا در استقلال

شجاع ماند، بشار هم می‌آید/ موج دوم کرونا در استقلال

تصویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی امروز به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

۱۵مهر
محمود فکری سرمربی استقلال شد /۱۰ آبان آغاز دوباره عشق و هیجان

محمود فکری سرمربی استقلال شد /۱۰ آبان آغاز دوباره عشق و هیجان

تصویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی امروز به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

۰۳مهر
استقلال منتظر پرسپولیس در آسیا/ آخرین فرصت صعود در گروه مرگ

استقلال منتظر پرسپولیس در آسیا/ آخرین فرصت صعود در گروه مرگ

تصویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی امروز به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.