روزنامه های حامی دولت

۱۱مرداد
تفاوت آنچه شرمن گفت و دروغی که روزنامه ها منتشر کردند

تفاوت آنچه شرمن گفت و دروغی که روزنامه ها منتشر کردند

روزنامه‌های حامی دولت تدبیر و امید، با ذوق زدگی هرچه تمام تر از قول وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه‌ی آمریکا تیترهایی زدند که قابل تامل و تعجب برانگیز بود