روزنامه های ایران

۱۸مهر
آقای هاشمی یک مقدار از خانواده‌ات فاصله بگیر!/ کروبی بازی خورد/ ظریف بیش از حد خوش‌بین است

آقای هاشمی یک مقدار از خانواده‌ات فاصله بگیر!/ کروبی بازی خورد/ ظریف بیش از حد خوش‌بین است

داریوش سجادی گفت: من با کروبی خیلی حرف دارم! هم دلم پر است؛ هم هنوز او را دوست دارم، او را بچه انقلاب می دانستم ولی متاسفانه بازی خورد.