روزنامه های اقتصادی

۲۳اردیبهشت
تیتر یک روزنامه های اقتصادی امروز چیست؟

تیتر یک روزنامه های اقتصادی امروز چیست؟

روزنامه های اقتصادی امروز (سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه) با موضوعاتی همچون بررسی پشت پرده برکناری وزیر صنعت، کاهش نرخ سود بانکی، آخرین وضعیت بیکاری در ایران و … روی گیشه روزنامه فروشی ها قرار گرفت.

۲۱اردیبهشت
روزنامه های اقتصادی امروز به چه موضوعاتی پرداختند؟

روزنامه های اقتصادی امروز به چه موضوعاتی پرداختند؟

روزنامه‌های اقتصادی امروز به موضوعاتی همچون واکنش ظریف به ادامه تحریم‌ها، وضعیت بورس، سرانجام ارزهای صادراتی و … پرداختند.