روزنامه نیویورک‌تایمز

۱۸مرداد
شهرام امیری پیش از ترک ایران برای سیا جاسوسی می‌کرد/ وعده ۵ میلیون دلار پول و یک هویت جدید

شهرام امیری پیش از ترک ایران برای سیا جاسوسی می‌کرد/ وعده ۵ میلیون دلار پول و یک هویت جدید

روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز می‌گوید سازمان سیا در سال ۲۰۰۹ و از بیم شناسایی شهرام امیری توسط دستگاه‌های ایرانی تصمیم گرفت وی را به خارج از کشور منتقل کند.