روزنامه نگاری

۱۷مرداد
اولین خبرنگاران ایران چه کسانی بودند؟

اولین خبرنگاران ایران چه کسانی بودند؟

نخستین اثر چاپی در تبریز توسط میرزا صالح شیرازی در سال ۱۳۵۲ هجری قمری با عنوان کاغذ اخبار انتشار یافت.

۰۵اردیبهشت
برگزاری مراسم تشییع «سلطان تیتر» ایران

برگزاری مراسم تشییع «سلطان تیتر» ایران

پیکر زنده یاد حسین قندی استاد روزنامه نگاری دقایقی پیش از محل مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها تشییع شد.