روزنامه لبنانی

۱۳بهمن
پشت‌پرده افشای اخبار دست داشتن آمریکا در ترور شهید عماد مغنیه

پشت‌پرده افشای اخبار دست داشتن آمریکا در ترور شهید عماد مغنیه

یک روزنامه لبنانی به بررسی انگیزه‌های پنهان افشای اخبار مربوط به دست داشتن آمریکا در ترور شهید حاج عماد مغنیه فرمانده نظامی مقاومت لبنان پرداخت.