روزنامه قدس – 4 اردیبهشت 93

۰۶اسفند
مرد عنکبوتی واقعی! + عکس

مرد عنکبوتی واقعی! + عکس

«آلن روبرت» در ۷۵ دقیقه دیوار حدود ۳۰۰ متری صاف هتلی را بدون تجهیزات بالا رفت.