روزنامه قدس – 20 اردیبهشت 93

۲۴اسفند
جشنواره ها محفلی برای کشف استعداد ها و نخبگان است

جشنواره ها محفلی برای کشف استعداد ها و نخبگان است

مسئول کانون بسیج شهرستان پاکدشت اظهار داشت: اصولا جشنواره ها محفلی است برای کشف استعداد ها و کشف نخبگان، اما همه چیز در همان اختتامیه تمام می شود.