روزنامه قدس – 17 اردیبهشت 93

۲۰اسفند
در ۹۰ چه گذشت؟ +تصاویر

در ۹۰ چه گذشت؟ +تصاویر

در پایان برنامه ۳۹ درصد شرکت کنندگان در مسابقه پیامکی رضا قوچان نژاد را به عنوان مرد سال ۹۲ برگزیدند.