روزنامه فیگارو

۱۰اسفند
آیت‌الله هاشمی با جدیت اظهارات فائزه را پیگیری کند

آیت‌الله هاشمی با جدیت اظهارات فائزه را پیگیری کند

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: به طور کلی برای ملت و نظام ما قابل قبول نیست که یک نفر در داخل کشور اینگونه به حمایت از بیگانگان بپردازد. در این باره انتظار می رود آقای هاشمی باید توجه داشته باشد که اینگونه بی پروا سخن گفتن فرزندانشان نه به نفع خود ایشان است و نه به نفع هیچ کس دیگر.