روزنامه فرامنطقه‌ای سعودی

۰۸فروردین
افزایش غرامت ایران در پرونده «۱۱ سپتامبر» به بیش از ۲۱ میلیارد دلار

افزایش غرامت ایران در پرونده «۱۱ سپتامبر» به بیش از ۲۱ میلیارد دلار

یک روزنامه فرامنطقه‌ای سعودی مدعی شد دادگاهی در نیویورک که ایران را در حادثه «۱۱ سبتامبر» آمریکا دخیل دانسته و محکوم کرده، غرامت تهران را بیش از ۲۱ میلیارد دلار می‌داند.