روزنامه عصراقتصاد – 27 فروردین ماه 93

۰۴بهمن
برگزاری هجدهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش بوستان

برگزاری هجدهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش بوستان

هجدهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بهارستان بخش بوستان با حضور اعضای شورا در محل دفتر امام جمعه نسیم شهر برگزار شد.