روزنامه عصراقتصاد – 01 اردیبهشت ماه 93

۰۸بهمن
درخواست ۵ سبد ویژه کالای کارگری

درخواست ۵ سبد ویژه کالای کارگری

۲ پیشنهاد سبد کالایی این روزها از سوی نمایندگان کارگران مطرح است که یک مورد آن تشکیل سامانه ثبت نام از تمامی کارگران بیمه شده و نشده کشور برای تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع و همچنین تدارک پیشنهاد به دولت در شورای عالی کار برای واگذاری دستکم ۵ سبد ویژه به کارگران در سال ۹۳ است. در این زمینه کارگران نامه ای نیز به معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه نوشته اند.