روزنامه عصرارتباط – 30 فروردین ماه 93

۰۶بهمن
ورود سپاه به پروژه‌های اقتصادی با هدف کمک به دولت/ در برابر حمله از هر زمانی آماده‌تریم

ورود سپاه به پروژه‌های اقتصادی با هدف کمک به دولت/ در برابر حمله از هر زمانی آماده‌تریم

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت: هدف سپاه از ورود به پروژه‌های اقتصادی کسب درآمد نیست بلکه حرکت در راستای وظیفه ذاتی سپاه است.