روزنامه صبح نو

۱۰بهمن
روایتی از  ۱۱۰۰ مغازه در پلاسکوی دوم تهران

روایتی از ۱۱۰۰ مغازه در پلاسکوی دوم تهران

یکی از ساختمان‌هایی که این روزها با نگرانی به آن نگاه می‌شود پاساژ علاءالدین است. با اینکه علاءالدین ساخته شده در سال ۷۴ است و نسبت به سایر ساختمان‌های قدیمی تهران سن و سالی از آن نگذشته اما حواشی‌ای که دورش می‌گردد موجب شده بیشتر از سایر ساختمان‌ها نگران‌کننده به نظر برسد.