روزنامه سعودی الحیات

۱۳اردیبهشت
توهین مشاور ویژه اردوغان به ایران

توهین مشاور ویژه اردوغان به ایران

یک مقام بلندپایه ترکیه‌ در اظهاراتی بی‌سابقه علیه ایران، مدعی شد که ایران به وحدت جهان اسلام زیان زده است و این زیان بیش از زیانی است که رژیم صهیونیستی وارد کرده است.