روزنامه سایه

۱۳اسفند
بازدید رئیس اداره فرهنگ و ارشاد ری از سرپرستی روزنامه سایه در شهرری

بازدید رئیس اداره فرهنگ و ارشاد ری از سرپرستی روزنامه سایه در شهرری

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری از دفتر سرپرستی روزنامه «سایه» در شهرری دیدن کرد.