روزنامه رکورد

۲۲دی
افشاگری درباره فشار پانیانیوس به مسعود شجاعی!

افشاگری درباره فشار پانیانیوس به مسعود شجاعی!

روزنامه رکورد امروز گزارشی درباره وضعیت کاپیتان تیم ملی منتشر کرد.