روزنامه رسالت – 22 اردیبهشت 93

۲۷اسفند
حماسه اقتصادی آنطور که باید محقق نشد

حماسه اقتصادی آنطور که باید محقق نشد

امام جمعه شهرستان فیروزکوه با بیان اینکه حماسه اقتصادی آنطور که باید محقق نشد، گفت: کاهش مصرف گرایی، استفاده درست از منابع انسانی، مدیریت صحیح تولید، توزیع و مصرف و برقراری ارتباط معقول تجاری با سایر کشورها، زمینه ساز حماسه اقتصادی است.