روزنامه رسالت – 18 اردیبهشت 93

۲۰اسفند

خانه‌ام ابری است…

به گزارش آفتاب ری؛ بحث‌های حاشیه‌ای مربوط به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هنوز چنان داغ نشده بود و وزیر ارشاد هم با این صراحت از باز شدن درهای انجمن صنفی نگفته بود که پیشنهاد میزگردی در ارتباط با مشکلات و حاشیه‌های روزنامه‌نگاری در ایران و فرصت‌ها و چالش‌ها مطرح شد. البته که بحث جذابی بود، این […]