روزنامه رسالت – 16 اردیبهشت 93

۱۹اسفند
صدور بیانیه کافی نیست، روند فعلی را عوض کنید!

صدور بیانیه کافی نیست، روند فعلی را عوض کنید!

امام جمعه موقت اهواز، افزود: مردم و نهادهای امنیتی باید با هوشیاری و آگاهی کامل از اوضاع و تحولات زمانه، سادگی، غفلت زدگی و غرب زدگی برخی عناصر داخلی را رصد نمایند تا خدایی ناکرده، حادثه ای همچون فتنه ۸۸ برای بار دیگر رخ ندهد.