روزنامه خبرورزشی – 30 فروردین ماه 93

۰۶بهمن
تعرفه‌های پزشکان در سال آینده از ۴۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش می‌یاید

تعرفه‌های پزشکان در سال آینده از ۴۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش می‌یاید

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: تعرفه‌های پزشکان در سال آینده از ۴۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد.