روزنامه حمایت

۱۶شهریور
تهدید در برابر تهدید !

تهدید در برابر تهدید !

اگر بنا باشد دستگاه‌های مسئول در قبال موج تهدیدات، یاوه‌گویی‌ها و عربده‌کشی استکبار همچنان سکوت اختیار کرده و بی‌تفاوت بمانند، ناگفته پیداست که باید خود را برای پاسخگویی به مردم و نمایندگان منتخب آنان در مجلس شورای اسلامی مهیّا سازند.