روزنامه جوان – 6 اردیبهشت 93

۱۳اسفند
مدرسه سازی اقدامی مقدس و انسان ساز است

مدرسه سازی اقدامی مقدس و انسان ساز است

رئیس انجمن خیرین مدرسه ساز کشور گفت: مدرسه سازی اقدامی مقدس و انسان ساز است و خداوند متعال فرموده اند “هر کس در دنیا کار خیری به اندازه یک گندم بکارد، پاداشی هفتصد برابر در عالم قبر و قیامت به این انسانها داده می شود”.

۰۹اسفند
راه پرنور و پرثمر و نهضت مدرسه سازی ادامه خواهد داشت

راه پرنور و پرثمر و نهضت مدرسه سازی ادامه خواهد داشت

رییس مجمع خیّرین مدرسه ساز کشور با اشاره به آمار بیش از نیم میلیون نفری خیّرین مدرسه ساز در داخل و خارج کشور، گفت: راه پرنور و پرثمر و نهضت مدرسه سازی ادامه خواهد داشت.