روزنامه جوان – 3 اردیبهشت 93

۰۶اسفند
مشکلات برق شهرستان پاکدشت بررسی شد

مشکلات برق شهرستان پاکدشت بررسی شد

مشکلات برقی شهرستان پاکدشت با حضور مدیرعامل برق استان تهران مورد بررسی قرار گرفت.