روزنامه جوان – 17 اردیبهشت 93

۲۰اسفند

تست حقوق‌بشری اشتون در دیدار با فتنه‌گران

آقای مایکل‌مان با صراحت اعلام می‌کند ما از طریق دیدار اخیر با فتنه‌گران می‌خواستیم فضا را بسنجیم و اهمیتی به دیدگاه‌های انتقادی در ایران در این زمینه هم نمی‌دهیم و خانم اشتون به کار خود ادامه خواهد داد!