روزنامه جوان – 16 اردیبهشت 93

۱۹اسفند

قیمت یک سیستم کامپیوتر خانگی+جدول

همراه با اختراع این دستگاه شاهد کامپیتوریزه شدن هرچه بیشتر سطوح فردی و اجتماعی هستیم اما امروزه جای خالی این دستگاه بزرگ با وسایل همراهش از جمله کیس، موس و کیبورد در خانه‌ها کاملا حس می‌شود.