روزنامه جمهوریت

۲۰شهریور
فروش دختران آواره سوری به پیرمردهای ترکیه!

فروش دختران آواره سوری به پیرمردهای ترکیه!

روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه از خرید و فروش دختران و کودکان سوری در این کشور خبر داد.