روزنامه جام جم – 8 اردیبهشت 93

۱۱اسفند
رزمایش گردان های واکنش سریع بیت المقدس سپاه ناحیه شهریار برگزار شد

رزمایش گردان های واکنش سریع بیت المقدس سپاه ناحیه شهریار برگزار شد

رزمایش ‏منطقه ای دفاع از کوی و برزن گردان های واکنش سریع بیت المقدس و کوثر سپاه ناحیه شهریار به مدت ۲ روز همزمان با شش استان کشور در اردوگاه قدس سپاه ناحیه شهریار برگزار شد.