روزنامه انگلیسی دیلی اکسپرس (Daily Express)

۲۶فروردین
زبانه کشیدن شراره‌های جنگ جهانی سوم

زبانه کشیدن شراره‌های جنگ جهانی سوم

روزنامه انگلیسی دیلی اکسپرس (Daily Express) با انتشار گزارشی از زبانه کشیدن شراره‌های جنگ جهانی سوم سخن گفت.