روزنامه انحاء عربستان

۰۴آذر
حمایت دانمارک از گروه تروریستی الاهوازیه

حمایت دانمارک از گروه تروریستی الاهوازیه

روزنامه الکترونیکی «انحاء» عربستان گزارش داد شهر کپنهاگ دانمارک روز شنبه میزبان نشست گروه تروریستی الاهوازیه با حضور برخی از شخصیت‌های رسانه‌ای و سیاسی مخالف ایران از کشور‌های عربی بود.