روزنامه امریکایی

۲۴دی
مشکل امروز ما نسخه انقلاب نیست بلکه تفکر لیبرالیسم است

مشکل امروز ما نسخه انقلاب نیست بلکه تفکر لیبرالیسم است

ی مدیر مسئول روزنامه کیهان گفت: کسانی که تصور می‌کنند انقلاب ما در گذر زمان کمرنگ شده باید به این سوال پاسخ دهند که چرا روز به روز دشمنی‌های نظام سلطه با جمهوری اسلامی بیشتر می‌شود؟ مشکل امروز ما نسخه انقلاب نیست بلکه تفکر لیبرالیسم است.