روزنامه‌ی جوان

۱۸آبان
تفاوت­ های علوم سیاسی غربی و اسلامی/ مشکل علوم سیاسی اسلامی فقدان استاد است نه فقدان محتوا

تفاوت­ های علوم سیاسی غربی و اسلامی/ مشکل علوم سیاسی اسلامی فقدان استاد است نه فقدان محتوا

در این گفت وگو در آستانه برگزاری همایش «گذر از علوم سیاسی غربی به علوم سیاسی اسلامی» دکتر عبدالله گنجی، کارشناس و مدرس علوم سیاسی و مدیرمسئول روزنامه‌ی جوان، از زاویه‌ای آسیب‌شناسانه به بحث علوم سیاسی اسلامی و تفاوت‌های آن با علوم سیاسی رایج غربی پرداخته‌اند و راهکار پیاده کردن مبانی اسلامی در علوم سیاسی را برشمرده‌اند.